Strona główna » Prawo cywilne

Prawo cywilne

Oferujemy Państwu pełen zakres usług w sprawach cywilnych, które stanowią trzon polskiego prawa prywatnego. Kancelaria oferuje:

  • pomoc w odzyskaniu wynagrodzeń
  • pomoc w zakresie dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń
  • pomoc w zakresie dóbr osobistych
  • pomoc w zakresie praw konsumenta
  • sporządzanie pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych oraz zażaleń
  • opiniowanie i sporządzanie umów
Podstawową zasadą prawa cywilnego jest równorzędność stron. Dzięki temu wiemy, kiedy mamy do czynienia z prawem cywilnym, a kiedy z inną gałęzią prawa. Główną zasadą odróżniającą cywilistykę od innych działów prawa jest równorzędność podmiotów. W postępowaniu cywilnym żadna ze stron nie posiada władztwa nad drugą.

Copyright © 2021. Kancelaria Adwokacka Aleksander Trzemecki / Wszelkie prawa zastrzeżone.